Lluniau o’r awyr yn dangos arena dan do abertawe yn datblygu

May 10, 2020

Mae delweddau newydd dramatig yn dangos sut mae arena â lle i 3,500 o bobl yn datblygu rhwng canol dinas Abertawe a’r marina.

Mae’r lluniau drôn gan y prif gontractwr Buckingham Group Contracting Ltd – a gyhoeddwyd am y tro cyntaf heddiw – yn datgelu sut mae rhannau newydd o nenlinell Abertawe’n dod i’r amlwg. main contractor Buckingham Group Contracting Ltd – made public for the first time today – reveal how new parts of the Swansea skyline are emerging.

Maent yn dangos fframiau dur arena dan do newydd y ddinas a’r adeiladau cysylltiedig yn codi.

Dechreuodd gwaith ar fframiau dur enfawr safle Cam Un Abertawe Ganolog gwerth £135 miliwn tua thair wythnos yn ôl.

Nawr, mae rhan gynyddol o fframwaith yr arena’n datblygu ar hen faes parcio Heol Ystumllwynarth, yn ogystal â rhan sylweddol o’r maes parcio aml-lawr ar ochr arall y ffordd. Mae’r olaf yn 24m o uchder.

Mae’r fframwaith dur yn cael ei wneud gan gontractwyr arbenigol sy’n cydymffurfio’n ofalus â chanllawiau perthnasol coronafeirws.

Council leader Rob Stewart said: “The new images show that this important project is moving ahead at pace. It’s also being done with great care being given to the health of the workforce and public.

“Bydd Cam Un Abertawe Ganolog yn helpu i drawsnewid Abertawe. Mae’n gatalydd i adfywio Abertawe a’r rhanbarth, ac – wrth i’r adferiad fynd rhagddo ar ôl y cyfyngiadau symud – bydd hyd yn oed yn fwy gwerthfawr.

“Rwy’n diolch i’r gweithwyr yno – gan gynnwys llawer o Dde Cymru a’r arbenigwyr ffrâm ddur eu hunain – am wneud cynnydd wrth weithio yn unol â’r canllawiau diweddaraf.”

Mae cynllun gweddnewid Cam Un Abertawe Ganolog gwerth £135 miliwn yn cynnwys parcdir newydd, cartrefi, unedau masnachol a bron 1,000 o leoedd parcio. Disgwylir i’r cyfan agor yn ystod ail hanner y flwyddyn nesaf.

Mae gwaith ar safle’r arena gan y prif gontractwr Buckingham Group Contracting Ltd wedi parhau yn ystod cyfnod diweddar y cyfyngiadau, yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth a’r diwydiant sy’n caniatáu i waith adeiladu barhau.

Mae nifer o gwmnïau o Dde Cymru, yn ogystal ag eraill, yn parhau i weithio ar y safle.

Disgwylir i’r gwaith ffrâm ddur bara tua thri mis.

Cyngor Abertawe sy’n gyfrifol am Gam Un Abertawe Ganolog, gyda rhywfaint o gyllid ar gyfer yr arena’n dod o Fargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £1.3 biliwn. Daw rhywfaint o gyllid ar gyfer y bont newydd o Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau e-bost i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am Fae Copr. Gallwch dynnu’n ôl ar unrhyw adeg a gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd yma.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.