360 o ddelweddau

Dewch i fwynhau cyfres o olygfeydd panoramig i ymgolli ynddynt o’r tu mewn i’r arena sydd â lle i 3,500 o bobl a’r ganolfan gynadledda.

Sganiwch y dolenni o ffôn, tabled neu ddyfais realiti rhithwir am brofiad i ymgolli ynddo.

CYNTEDD YR ARENA

Cymerwch gip y tu mewn i ardal y cyntedd yn yr arena newydd.

Y LLE AGORED Y TU ALLAN I'R ARENA

Tremiwch o gwmpas y tu allan i’r arena lle ceir golygfeydd o’r ardal Bae Copr.

EDRYCH ALLAN O'R LLWYFAN

Profwch yr olygfa drwy lygaid y perfformiwr ar y prif lwyfan.

Y PRIF LWYFAN O'R SEDDAU GORAU YN Y TŶ

Gellir gweld prif lwyfan Arena newydd Abertawe a’i hawditoriwm o’r seddi VIP.

YR AWDITORIWM

Cymerwch gip ar y prif lwyfan o’r tu mewn i’r awditoriwm.

Chi fydd y cyntaf i gael gwybodaeth

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau e-bost i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau Bae Copr

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau e-bost i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am Fae Copr. Gallwch dynnu’n ôl ar unrhyw adeg a gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd yma.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.