Cyfleoedd prydlesu

Bae Copr fydd cyrchfan poblogaidd y ddinas ar gyfer ardaloedd bwyta a siopau annibynnol a redir yn lleol, yn ogystal â chyfle cyffrous i gysyniadau sy'n dod i'r amlwg fod yn rhan o'r gymdogaeth newydd fywiog hon. Mae cyfleoedd prydlesu bellach ar gael ar gyfer Cam Un.

Y Pafiliwn

Mae’r Pafiliwn, sydd wedi’i osod ym mharc arfordirol newydd y ddinas gerllaw’r Marina gydag 1.1 erw o erddi wedi’u tirlunio o’i gwmpas, yn darparu cyfle newydd ar gyfer cysyniad bwyty/caffi newydd a fydd yn gyrchfan poblogaidd i deuluoedd y ddinas.

Cupid Way

Mae Cupid Way, sydd ar draws y bont arbennig newydd o’r arena a thafliad carreg o farchnad a phrif ardaloedd siopa canol y ddinas, yn ddatblygiad a fydd yn dod yn ardal siopa a chiniawa annibynnol ar gyfer y ddinas. Mae cynlluniau’n cynnwys fflatiau preswyl, lle parcio i 600 o geir, unedau manwerthu a bwytai.

St David’s Place

Gyda disgwyl iddo ddod yn lle cymdeithasol newydd ar gyfer y ddinas, bydd St David’s Place yn cyfrannu at Gamau Un a Dau Abertawe Ganolog, gan ddarparu gwell mannau gwyrdd a thir y cyhoedd. Bydd tirnod hanesyddol Eglwys Dewi Sant yn gefndir i’r neuadd eglwys newydd a’r caffi / adeilad masnachol gyda thir y cyhoedd newydd o’i amgylch, sydd wedi’i gynllunio i ategu’r eglwys restredig.

Canolfan Feicio

Cyfle prydlesu cyffrous ar gyfer cysyniad canolfan feicio yng Ngham Un Bae Copr i ddarparu storfa a gwasanaethau beicio hanfodol a defnyddiau beicio eraill.

YMHOLIADAU PRYDLESU

Os hoffech drafod cyfle prydlesu ym Mae Copr, cysylltwch â Spencer Winter yn RivingtonHark, neu Jonathan Hicks yng Nghyngor Abertawe.

Spencer Winter

Spencer Winter

RivingtonHark

Tel: 07879 887510
Email: spencer.winter@rivingtonhark.com

Jonathan Hicks

Jonathan Hicks

Cyngor Abertawe

Tel: 07980 938617
Email: jonathan.hicks@swansea.gov.uk

Mae’r cyfle yn Abertawe yn enfawr, a thrawsnewidiad Bae Copr yw dechrau broses y ddinas o wireddu ei photensial i fod yn gyrchfan fusnes a hamdden arweiniol. Yn ogystal â bod yn lle ar gyfer adloniant o’r radd flaenaf, bydd Bae Copr hefyd yn gymdogaeth drefol newydd i bobl.

Spencer Winter

RivingtonHark

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau e-bost i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am Fae Copr. Gallwch dynnu’n ôl ar unrhyw adeg a gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd yma.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.