Canolfan Feicio

Cyfle prydlesu cyffrous ar gyfer cysyniad canolfan feicio yng Ngham Un Bae Copr i ddarparu storfa a gwasanaethau beicio hanfodol a defnyddiau beicio eraill.

Canolfan Feicio

Cyfle prydlesu cyffrous ar gyfer cysyniad canolfan feicio yng Ngham Un Bae Copr i ddarparu storfa a gwasanaethau beicio hanfodol a defnyddiau beicio eraill.

Cycle Hub

“Bydd ychwanegu’r ganolfan feicio newydd hon yng Ngham Un Bae Copr yn darparu gwasanaethau beicio hanfodol i’n cymuned o breswylwyr, gweithwyr ac ymwelwyr sy’n tyfu.

Mae’r ganolfan yn rhan allweddol o’n gweledigaeth cludiant ar draws y ddinas, ac rydym yn ymrwymedig i wella cyfleusterau beicio lleol i annog mwy o bobl i deithio i’r ddinas ac o’i chwmpas ar gefn beic. Rydym wedi buddsoddi dros £5 miliwn yn ddiweddar, fel rhan o grant Teithio Llesol Llywodraeth Cymru, i wella isadeiledd beicio’r ddinas, gan gynnwys creu bont drawiadol Bae Copr i gerddwyr a beicwyr a fydd yn ailgysylltu’r ddinas â’r Marina a’r traeth. Ar gyfer y 60% o breswylwyr Abertawe sy’n byw o fewn 500 metr o lwybr beicio dynodedig, heb sôn am y 4.7 miliwn o ymwelwyr blynyddol sy’n gallu mwynhau dros 120km o lwybrau beicio golygfaol, bydd y ganolfan feicio’n darparu gwasanaethau beicio hanfodol mewn lleoliad gwych.”

Howard French
Rheolwr Adfywio Ffisegol,  Cyngor Abertawe

Copr Bay leasing plan
Pavilion and Cycle Hub units at Cobr Bay
CycleHub-plan
Copr Bay leasing plan
Pavilion and Cycle Hub units at Cobr Bay
CycleHub-plan

Maint yr uned:

153 M SG / 1646.9 TR SG

CYSYLLTIADAU PRYDLESU

Os hoffech drafod cyfle prydlesu ym Mae Copr, cysylltwch â Spencer Winter yn RivingtonHark, neu Jonathan Hicks yng Nghyngor Abertawe.

Spencer Winter

Spencer Winter

RivingtonHark

Tel: 07879 887510
Email: spencer.winter@rivingtonhark.com

Jonathan Hicks

Jonathan Hicks

Cyngor Abertawe

Tel: 07980 938617
Email: jonathan.hicks@swansea.gov.uk

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau e-bost i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am Fae Copr. Gallwch dynnu’n ôl ar unrhyw adeg a gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd yma.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.