Cwcis

Ynghylch y polisi cwcis hwn

Mae’r Polisi Cwcis hwn yn esbonio beth yw cwcis a sut rydym yn eu defnyddio gan gynnwys pa wybodaeth rydym yn ei chasglu gan ddefnyddio cwcis, sut i osod eich dewisiadau cwcis ar gyfer y wefan hon. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio, storio a chadw eich data personol yn ddiogel, gweler ein Polisi Preifatrwydd.

Gallwch newid neu dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg o’r swyddogaeth Gosodiadau Cwcis ar ein gwefan.

Eich statws caniatâd cwcis presennol

Cookie settings

 

Beth yw cwcis?

Ffeiliau testun bach yw cwcis a ddefnyddir i storio darnau bach o wybodaeth. Mae’r cwcis yn cael eu storio ar eich dyfais pan fydd y wefan wedi’i llwytho ar eich porwr. Mae’r cwcis hyn yn ein helpu i sicrhau bod y wefan yn gweithredu’n iawn, yn gwneud y wefan yn fwy diogel, yn darparu gwell profiad i ddefnyddwyr, a deall sut mae’r wefan yn perfformio a dadansoddi’r hyn sy’n gweithio a ble mae angen ei wella.

Sut rydym yn defnyddio cwcis?

Fel gyda’r rhan fwyaf o wasanaethau ar-lein, mae ein gwefan yn defnyddio cwcis parti cyntaf a thrydydd parti at nifer o ddibenion. Mae’r cwcis parti cyntaf yn angenrheidiol yn bennaf er mwyn i’r wefan weithredu’r ffordd gywir, ac nid ydynt yn casglu unrhyw ddata personol y gellir ei adnabod. Mae’r cwcis trydydd parti a ddefnyddir ar ein gwefannau yn bennaf ar gyfer deall sut mae’r wefan yn perfformio, sut rydych chi’n rhyngweithio â’n gwefan, cadw gwasanaethau’n ddiogel, ac ar y cyfan yn rhoi profiad gwell i chi fel defnyddwyr ac yn helpu i gyflymu eich rhyngweithio â’n gwefan yn y dyfodol.

Pa fathau o gwcis ydyn ni’n eu defnyddio?

Mae’r cwcis a ddefnyddir ar ein gwefan wedi’u grwpio yn ôl y categorïau canlynol:


Mae’r rhestr isod yn manylu ar y cwcis a ddefnyddir ar ein gwefan.
CookieDescription
Cwcis angenrheidiol
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category “Necessary”.
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category “Non Necessary”.
Cwcis nad ydynt yn angenrheidiol
test_cookie

 

Rheoli dewisiadau cwcis

Gallwch reoli eich dewisiadau cwcis drwy glicio ar y botwm gosodiadau cwcis isod gan alluogi neu analluogi’r categorïau cwcis ar y ffenestr yn ôl eich dewisiadau.

Cookie settings

Yn ogystal â hyn, mae gwahanol borwyr yn darparu gwahanol ddulliau i rwystro a dileu cwcis a ddefnyddir gan wefannau. Gallwch newid gosodiadau eich porwr i rwystro/ddileu’r cwcis. I gael rhagor o wybodaeth am sut i reoli a dileu cwcis, ewch i wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.