Cupid Way

Mae cyfleoedd prydlesu ar gyfer manwerthu, bwytai a chaffis ar gael nawr ar gyfer Cam Un Bae Copr.

Cupid Way leasing plan

Cupid Way

Mae Cupid Waysydd ar draws y bont arbennig newydd o’r arena a thafliad carreg o farchnad a phrif ardaloedd siopa canol y ddinas, yn ddatblygiad a fydd yn dod yn ardal siopa a chiniawa annibynnol ar gyfer y ddinas. Mae cynlluniau’n cynnwys fflatiau preswyl, lle parcio i 600 o geir, unedau manwerthu a bwytai.

Bydd Bae Copr, sydd wedi’i leoli rhwng y traeth a chanol y ddinas, yn gyrchfan bywiog a chofiadwy a fydd yn apelio at gynulleidfa eang o breswylwyr, gweithwyr lleol, myfyrwyr a thros 4.7 miliwn o dwristiaid y flwyddyn. Bydd cynnig y cyrchfan hwn, sydd eisoes yn gatalydd mawr ar gyfer newid yn y ddinas, a’i gyfleusterau a’i fannau agored yn denu rhagor o bobl, busnesau a buddsoddiad i’r ddinas.

Yn ogystal â chreu cymdogaeth drefol newydd ar gyfer y ddinas, bydd Bae Copr yn datblygu dyheadau Abertawe i fod yn gyrchfan hamdden arweiniol, gydag adloniant, celfyddydau a diwylliant o’r radd flaenaf.

Spencer Winter
Cyfarwyddwr Prosiectau, RivingtonHark

Blaen Siopau Digidol

Mae dau flaen siop digidol wedi’u lleoli’n ganolog yn y rhes o giosgau ar Cupid Way, i ddarparu’r cyfle i fusnesau yn y ddinas hysbysebu, yr unedau gerllaw i ychwanegu at eu presenoldeb, ac i hyrwyddo digwyddiadau, hysbysebion a gwybodaeth gymunedol. Gwahoddir ceisiadau gan bartïon a chanddynt hanes o hysbysebu ac yn benodol, y defnydd o sgriniau fformat digidol.

Cynllun Blaen Siopau Digidol ac atynhyrchiad
A woman stands at a digital screen

Cynlluniau safle

Copr Bay leasing plan
Copr Bay leasing plan
Cupid Way Digital Shopfronts
Cupid Way at Copr Bay Swansea - CGI with leasing units
Unit 14, level 2
Unit 14, level 1
Unit 14, level 0
Copr Bay leasing plan
Copr Bay leasing plan
Cupid Way Digital Shopfronts
Cupid Way at Copr Bay Swansea - CGI with leasing units
Unit 14, level 2
Unit 14, level 1
Unit 14, level 0

Gwybodaeth am unedau

Israniadau posib ar gyfer unedau 2, 4 ac 6 ac unedau 8 ac 10. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Uned M SGTR SG
Unit 2 - LET TO COALTOWN COFFEE54.5 M SG586.6 TR SG
Unit 4 - O dan gynnig49.2 M SG529.6 TR SG
Unit 6 - LET TO KOKODOO33.6 M SG361.7 TR SG
Unit 8 - LET TO IMPERIAL CANDY34.7 M SG373.5 TR SG
Unit 10 - AVAILABLE52.0 M SG559.7 TR SG
Unit 14: level 2 - O dan gynnig259.7 M SG2,975 TR SG
Unit 14: level 1 - O dan gynnig117.5 M SG1264.8 TR SG
Unit 14: level 0 - O dan gynnig26.4 M SG284.2 TR SG

Cysylltiadau prydlesu

Os hoffech drafod cyfle prydlesu ym Mae Copr, cysylltwch â Spencer Winter yn RivingtonHark, neu Jonathan Hicks yng Nghyngor Abertawe.

Spencer Winter

Spencer Winter

RivingtonHark

ffôn: 07879 887510
E-bost: spencer.winter@rivingtonhark.com

Jonathan Hicks

Jonathan Hicks

Dinas a Sir Abertawe

ffôn: 07980 938617
E-bost: jonathan.hicks@swansea.gov.uk