Wedi’i chyllido a’i darparu’n falch gan Gyngor Abertawe gyda chymorth gan y Fargen Ddinesig

Lle mae tywod

yn cwrdd â thir

ac yn cwrdd â bywyd

Mae canol dinas Abertawe’n destun prosiect trawsnewid dinesig mawr, gyda thros £1 biliwn yn cael ei fuddsoddi ledled y ddinas, gan ganiatáu i Abertawe wireddu ei botensial fel un o’r lleoedd mwyaf bywiog i fyw, gweithio, astudio ac ymweld ag ef yn y DU. Bae Copr yw canolbwynt adfywiad uchelgeisiol y ddinas.

Ariennir a datblygir Cam Un Bae Copr gan Gyngor Abertawe, gydag elfen arena’r cynllun yn cael ei hariannu’n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe. Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe’n gronfa fuddsoddi gwerth £1.3 biliwn sy’n cynnwys arian gan Lywodraeth y Du, Llywodraeth Cymru a’r sector preifat er mwyn cwblhau prosiectau trawsnewid mawr yn yr ardal hon o dde Cymru.

Mae’r cynlluniau ar gyfer cam un yn cynnwys...

Diwylliant

Arena gwbl gyfoes â lle i 3,500 o bobl i'w gweithredu ar sail tymor hir gan yr arweinwyr theatr byd-eang, Ambassador Theatre Group (ATG)

Cymdogaeth

Cartrefi newydd yng nghanol y ddinas

Aros

Gwesty

Chwarae

Parc arfordirol 1.1 erw prydferth, wedi'i dirlunio, gyda mannau awyr agored i bob oedran eu mwynhau

Pontio'r bwlch

Ailgysylltu canol y ddinas â'n morlin eang drwy bont dirnod

Dylunio

Mannau cyhoeddus gwell

Busnes

Cyfleusterau cynadledda yn yr arena i ategu portffolio swyddfeydd y ddinas sy'n parhau i dyfu a'i mannau ar gyfer cydweithio.

Profiad

Amrywiaeth o ardaloedd bwyta a siopau annibynnol a gynhelir yn lleol

Diwylliant

Arena gwbl gyfoes â lle i 3,500 o bobl i’w gweithredu ar sail tymor hir gan yr arweinwyr theatr byd-eang, Ambassador Theatre Group (ATG).

Find out more

Cymdogaeth

Cartrefi newydd yng nghanol y ddinas.

Chwarae

Parc arfordirol 1.1 erw prydferth, wedi’i dirlunio, gyda mannau awyr agored i bob oedran eu mwynhau.

Find out more

Pontio'r bwlch

Ailgysylltu canol y ddinas â’n morlin eang drwy bont dirnod.

Find out more

Dylunio

Mannau cyhoeddus gwell.

Find out more

Busnes

Cyfleusterau cynadledda yn yr arena i ategu portffolio swyddfeydd y ddinas sy’n parhau i dyfu a’i mannau ar gyfer cydweithio.

Aros

Gwesty

Profiad

Amrywiaeth o ardaloedd bwyta a siopau annibynnol a gynhelir yn lleol

Y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf

UK Government visit

Mae dau o weinidogion Llywodraeth y DU wedi gweld â'u llygaid eu hunain y cynnydd sylweddol sy'n cael ei wneud ar gynllun gwerth £135m yn ardal Cam Un Bae Copr yn Abertawe.

Mae ffilm a ffotograffau a dynnwyd gan ddrôn yn dangos cynnydd pellach ar gyfer ardal cam un Bae Copr Abertawe.

Y fideos diweddaraf

O’n traeth ysblennydd a’n tirnodau hanesyddol i’n prifysgolion a sefydliadau o’r radd flaenaf, mae Abertawe’n cynnig cyfoeth o gyfleoedd nad ydynt wedi’u gwerthfawrogi’n iawn am gyfnod rhy hir. Ochr yn ochr â’r prosiectau trawsnewidiol eraill sy’n digwydd ar draws y ddinas, mae Abertawe Ganolog yn ddarn coll o’r jig-so a fydd yn denu mwy o bobl i ganol y ddinas, ac yn cryfhau ein bywiogrwydd economaidd yn fawr.

Rob Stewart
Arweinydd Cyngor Abertawe

Byddwch yn rhan ohono

Mae cyfleoedd prydlesu ar gyfer manwerthu, bwytai a chaffis ar gael nawr ar gyfer Cam Un Bae Copr. Rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael.

Chi fydd y cyntaf i gael gwybodaeth

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau e-bost i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau Bae Copr

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau e-bost i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am Fae Copr. Gallwch dynnu’n ôl ar unrhyw adeg a gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd yma.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.