Fideos

Fideos

Copr Bay construction

Mae'r Arena'n disgleirio yn y cyfnod cyn y Nadolig

Copr Bay progress, November 2021

Fideo newydd yn mynd y tu ôl i'r llenni ym Mae Copr

Fideo newydd yn mynd y tu ôl i'r llenni ym Mae Copr

Arena fly-through

Fideo drôn o waith adeiladu Bae Copr

Gosod y bont

CGI fly-through of Copr Bay

Croeso i Bae Copr

Ynglŷn ag Bae Copr

Clipiau treigl amser

Gosod y bont

Arena steelworks

Symud y bont i gerddwyr