Cycle Hub

Cyfle prydlesu cyffrous ar gyfer cysyniad canolfan feicio yng Ngham Un Bae Copr i ddarparu storfa a gwasanaethau beicio hanfodol a defnyddiau beicio eraill.

Cycle Hub leasing plan

Cycle Hub

Cyfle prydlesu cyffrous ar gyfer cysyniad canolfan feicio yng Ngham Un Bae Copr i ddarparu storfa a gwasanaethau beicio hanfodol a defnyddiau beicio eraill.

Delwedd wedi'i chynhyrchu gan gyfrifiadur o'r Ganolfan Feicio

Bydd ychwanegu’r ganolfan feicio newydd hon yng Ngham Un Bae Copr yn darparu gwasanaethau beicio hanfodol i’n cymuned o breswylwyr, gweithwyr ac ymwelwyr sy’n tyfu.

Mae’r ganolfan yn rhan allweddol o’n gweledigaeth cludiant ar draws y ddinas, ac rydym yn ymrwymedig i wella cyfleusterau beicio lleol i annog mwy o bobl i deithio i’r ddinas ac o’i chwmpas ar gefn beic. Rydym wedi buddsoddi dros £5 miliwn yn ddiweddar, fel rhan o grant Teithio Llesol Llywodraeth Cymru, i wella isadeiledd beicio’r ddinas, gan gynnwys creu bont drawiadol Bae Copr i gerddwyr a beicwyr a fydd yn ailgysylltu’r ddinas â’r Marina a’r traeth. Ar gyfer y 60% o breswylwyr Abertawe sy’n byw o fewn 500 metr o lwybr beicio dynodedig, heb sôn am y 4.7 miliwn o ymwelwyr blynyddol sy’n gallu mwynhau dros 120km o lwybrau beicio golygfaol, bydd y ganolfan feicio’n darparu gwasanaethau beicio hanfodol mewn lleoliad gwych.

Howard French
Rheolwr Adfywio Ffisegol, Cyngor Abertawe

Cynlluniau safle

Copr Bay leasing plan
Cycle Hub plan
Copr Bay leasing plan
Copr Bay leasing plan
Cycle Hub plan
Copr Bay leasing plan

Gwybodaeth am unedau

Maint yr uned:

153 M SG / 1646.9 TR SG

Cysylltiadau prydlesu

Os hoffech drafod cyfle prydlesu ym Mae Copr, cysylltwch â Spencer Winter yn RivingtonHark, neu Jonathan Hicks yng Nghyngor Abertawe.

Spencer Winter

Spencer Winter

RivingtonHark

ffôn: 07879 887510
E-bost: spencer.winter@rivingtonhark.com

Jonathan Hicks

Jonathan Hicks

Dinas a Sir Abertawe

ffôn: 07980 938617
E-bost: jonathan.hicks@swansea.gov.uk