The Pavilion

Mae cyfleoedd prydlesu ar gyfer manwerthu, bwytai a chaffis ar gael nawr ar gyfer Cam Un Bae Copr.

Cynllun prydlesu Bae Copr

Let to The Green Room

The Pavilion

Mae’r Pafiliwn, sydd wedi’i osod ym mharc arfordirol newydd y ddinas gerllaw’r Marina gydag 1.1 erw o erddi wedi’u tirlunio o’i gwmpas, yn darparu cyfle newydd ar gyfer cysyniad bwyty/caffi newydd a fydd yn gyrchfan poblogaidd i deuluoedd y ddinas.

Rydym wedi cynllunio’r Pafiliwn i gynnwys deunyddiau o ffynonellau cynaliadwy a tharddiad lleol. Mae’r rhain yn cynnwys trawstiau a cholofnau coed laminedig, ochr yn ochr â chladin Llarwydd a gwaith maen lleol.

Roger Langham
Pinelog, penseiri’r Pafiliwn

Mae caffi a bwyty’r Pafiliwn wedi’i gynllunio gan Pinelog, sy’n aelod pensaer o’r Gofrestr Werdd. Mae’r dyluniad yn hyrwyddo ynni adnewyddadwy i leihau allyriadau carbon, gyda phaneli solar yn cael eu defnyddio i bweru’r goleuadau. Wedi’i amgylchynu gan 1.1 erw o barc newydd wedi’i dirlunio, sy’n cynnwys ardal chwarae fawr i blant, mae’r Pafiliwn wedi’i leoli yn uniongyrchol i’r Gorllewin o’r Arena.

Cynlluniau safle

Copr Bay leasing plan
Copr Bay leasing plan
Pavilion landscape plan
Pavilion example layout plan
Pavilion south elevation
Pavilion west elevation
Pavilion north elevation
Pavilion East elevation
Copr Bay leasing plan
Copr Bay leasing plan
Pavilion landscape plan
Pavilion example layout plan
Pavilion south elevation
Pavilion west elevation
Pavilion north elevation
Pavilion East elevation

Gwybodaeth am unedau

Maint yr uned:

129 M SG / 1,389 TR SG (a seddi allanol ychwanegol)

Cysylltiadau prydlesu

Os hoffech drafod cyfle prydlesu ym Mae Copr, cysylltwch â Spencer Winter yn RivingtonHark, neu Jonathan Hicks yng Nghyngor Abertawe.

Spencer Winter

Spencer Winter

RivingtonHark

ffôn: 07879 887510
E-bost: spencer.winter@rivingtonhark.com

Jonathan Hicks

Jonathan Hicks

Dinas a Sir Abertawe

ffôn: 07980 938617
E-bost: jonathan.hicks@swansea.gov.uk