Delweddau 360 Gradd

Dewch i fwynhau cyfres o olygfeydd panoramig i ymgolli ynddynt o’r tu mewn i’r arena sydd â lle i 3,500 o bobl a’r ganolfan gynadledda.

Eicon côd QR

Sganiwch y dolenni o ffôn, tabled neu ddyfais realiti rhithwir am brofiad i ymgolli ynddo.

Cyntedd yr Arena

Cymerwch gip y tu mewn i ardal y cyntedd yn yr arena newydd.

Y LLE AGORED Y TU ALLAN I'R ARENA

Tremiwch o gwmpas y tu allan i’r arena lle ceir golygfeydd o’r ardal Bae Copr.

EDRYCH ALLAN O'R LLWYFAN

Profwch yr olygfa drwy lygaid y perfformiwr ar y prif lwyfan.

Y PRIF LWYFAN O'R SEDDAU GORAU YN Y TŶ

Gellir gweld prif lwyfan Arena newydd Abertawe a’i hawditoriwm o’r seddi VIP.

YR AWDITORIWM

Cymerwch gip ar y prif lwyfan o’r tu mewn i’r awditoriwm.