St David's Place

Mae cyfleoedd prydlesu ar gyfer manwerthu, bwytai a chaffis ar gael nawr ar gyfer Cam Un Bae Copr.

St David's Square Cafe, Copr Bay, Swansea

St David's Place

Gyda disgwyl iddo ddod yn lle cymdeithasol newydd ar gyfer y ddinas, bydd St David’s Place yn cyfrannu at Gamau Un a Dau Abertawe Ganolog, gan ddarparu gwell mannau gwyrdd a thir y cyhoedd. Bydd tirnod hanesyddol Eglwys Dewi Sant yn gefndir i’r neuadd eglwys newydd a’r caffi / adeilad masnachol gyda thir y cyhoedd newydd o’i amgylch, sydd wedi’i gynllunio i ategu’r eglwys restredig. 

Bydd Bae Copr, sydd wedi’i leoli rhwng y traeth a chanol y ddinas, yn gyrchfan bywiog a chofiadwy a fydd yn apelio at gynulleidfa eang o breswylwyr, gweithwyr lleol, myfyrwyr a thros 4.7 miliwn o dwristiaid y flwyddyn. Bydd cynnig y cyrchfan hwn, sydd eisoes yn gatalydd mawr ar gyfer newid yn y ddinas, a’i gyfleusterau a’i fannau agored yn denu rhagor o bobl, busnesau a buddsoddiad i’r ddinas.

Yn ogystal â chreu cymdogaeth drefol newydd ar gyfer y ddinas, bydd Bae Copr yn datblygu dyheadau Abertawe i fod yn gyrchfan hamdden arweiniol, gydag adloniant, celfyddydau a diwylliant o’r radd flaenaf.

Spencer Winter
Cyfarwyddwr Prosiectau, RivingtonHark

Cynlluniau safle

Copr Bay leasing plan
Copr Bay leasing plan
Plan of St David's Square Cafe / commercial unit
Copr Bay leasing plan
Copr Bay leasing plan
Plan of St David's Square Cafe / commercial unit

Gwybodaeth am unedau

Maint yr uned:

112.9 M SG / 1,215 TR SG

Cysylltiadau prydlesu

Os hoffech drafod cyfle prydlesu ym Mae Copr, cysylltwch â Spencer Winter yn RivingtonHark, neu Jonathan Hicks yng Nghyngor Abertawe.

Spencer Winter

Spencer Winter

RivingtonHark

ffôn: 07879 887510
E-bost: spencer.winter@rivingtonhark.com

Jonathan Hicks

Jonathan Hicks

Dinas a Sir Abertawe

ffôn: 07980 938617
E-bost: jonathan.hicks@swansea.gov.uk