Y Pafiliwn

Mae cyfleoedd prydlesu ar gyfer manwerthu, bwytai a chaffis ar gael nawr ar gyfer Cam Un Bae Copr.

The Pavilion, Copr Bay, Swansea

Y Pafiliwn

Mae’r Pafiliwn, sydd wedi’i osod ym mharc arfordirol newydd y ddinas gerllaw’r Marina gydag 1.1 erw o erddi wedi’u tirlunio o’i gwmpas, yn darparu cyfle newydd ar gyfer cysyniad bwyty/caffi newydd a fydd yn gyrchfan poblogaidd i deuluoedd y ddinas.

Rydym wedi cynllunio’r Pafiliwn i gynnwys deunyddiau o ffynonellau cynaliadwy a tharddiad lleol. Mae’r rhain yn cynnwys trawstiau a cholofnau coed laminedig, ochr yn ochr â chladin Llarwydd a gwaith maen lleol.

Roger Langham
Pinelog, penseiri’r Pafiliwn

Mae caffi a bwyty’r Pafiliwn wedi’i gynllunio gan Pinelog, sy’n aelod pensaer o’r Gofrestr Werdd. Mae’r dyluniad yn hyrwyddo ynni adnewyddadwy i leihau allyriadau carbon, gyda phaneli solar yn cael eu defnyddio i bweru’r goleuadau. Wedi’i amgylchynu gan 1.1 erw o barc newydd wedi’i dirlunio, sy’n cynnwys ardal chwarae fawr i blant, mae’r Pafiliwn wedi’i leoli yn uniongyrchol i’r Gorllewin o’r Arena.

Cynlluniau safle

Copr Bay leasing plan
The Pavilion
Pavilion landscape plan
Pavilion example layout plan
Pavilion south elevation
Pavilion west elevation
Pavilion north elevation
Pavilion East elevation
Copr Bay leasing plan
The Pavilion
Pavilion landscape plan
Pavilion example layout plan
Pavilion south elevation
Pavilion west elevation
Pavilion north elevation
Pavilion East elevation

Gwybodaeth am unedau

Maint yr uned:

129 M SG / 1,389 TR SG (a seddi allanol ychwanegol)

Prydlesu cysylltiadau

Os hoffech drafod cyfle prydlesu ym Mae Copr, cysylltwch â Spencer Winter yn RivingtonHark, neu Jonathan Hicks yng Nghyngor Abertawe.

Spencer Winter

Spencer Winter

RivingtonHark

Tel: 07879 887510
Email: spencer.winter@rivingtonhark.com

Jonathan Hicks

Jonathan Hicks

Cyngor Abertawe

Tel: 07980 938617
Email: jonathan.hicks@swansea.gov.uk

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau e-bost i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am Fae Copr. Gallwch dynnu’n ôl ar unrhyw adeg a gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd yma.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.